Voorzitter

Tino de Werdt


Secretaris

Eléna Foudraine


Penningmeester en ledenadministratie

Varenka Meeuwissen


Technische commissie

Jorn van Cranenbroek


Recreatie commissie

Ties Schellekens


Accomodatie/Terrein commissie

Jac de Werdt


Jeugd commissie

Vacature


Bar/inkoop en accomodatie

Erik Govers


Sponsors

Yoda ICT Xperi
Budelse Brouwerij To The Point Schoonmaak
Tennis Direct MCDW Fortune coffee