maandag 4 april 2022 van 20:00 tot 22:00

Jaarvergadering

Beste leden,

 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarvergadering en wel op maandag 4 april 2022 om 20.00 uur.

Fijn dat het weer mogelijk is om elkaar 'live' te kunnen zien. De vergadering zal dus plaatsvinden in de kantine van onze club.

Jullie ontvangen in de bijlage de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar en hieronder ook de agenda voor dit jaar.

 

Agenda jaarvergadering 2022

 

1. Opening 20.00 uur onder het genot van een kopje koffie/thee met vlaai

2. Notulen jaarvergadering  2021

3. Jaarverslag over 2021

4. Financieel jaarverslag over 2021

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming kascommissie

7. Bestuursverkiezing. Aftredend dit jaar is Jac de Werdt. Hij stelt zich nog wel herkiesbaar met de mededeling dat hij graag zijn functie als voorzitter ter beschikking stelt. Graag zou hij zich nuttig willen blijven maken voor de vereniging op andere vlakken, of eventueel als bestuurslid voor de terreincommissie. Ook daarvoor hebben we nog een vacature openstaan.

Verder heeft Bert Berkelmans aangegeven niet verder te kunnen in het bestuur, dus ook voor zijn functie is nog een openstaande vacature. Mocht je geïnteresseerd zijn in een andere functie of als algemeen bestuurslid, we kunnen altijd schuiven. Zolang we samen onze mooie vereniging maar draaiende kunnen houden. 

Kortom meldt je aan als bestuurslid, we hebben je hard nodig. Het is maar 6x per jaar vergaderen en altijd gezellig! 

8. Bestuursvoorstellen/mededelingen

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Hopende op een goede opkomst,

 

Sportieve groet,

Bestuur Tc. de Braken

Sponsors

Yoda ICT Xperi
Budelse Brouwerij To The Point Schoonmaak
Tennis Direct MCDW Fortune coffee