Geschiedenis

Om te beginnen een klein stukje historie. De tennisclub is op 24 november 1980 opgericht en vanaf 1983 zijn wij tevens lid van de KNLTB. Voor de opening van de banen werd er al tennisles gegeven in de gymzaal van Soerendonk. Op 6 juni 1981 was het zover dat er daadwerkelijk op twee nieuw aangelegde (gravel) banen gespeeld kon worden. De officiële opening werd verricht op 15 augustus 1981 door de toenmalige burgemeester H. van den Broek. Op 1 januari 1981 waren er al voldoende leden om de aanleg van de banen rond te krijgen. Er was aan het einde van dat jaar een wachtlijst waardoor de vereniging over kon gaan tot de aanleg van een derde baan. Een en ander resulteerde in de huidige drie “zand ingestrooide kunstgrasbanen” die sedert 1 april 1997 in gebruik zijn.

Het tennispark is gelegen aan de weg van Soerendonk naar Gastel aan de Branten en maakt samen met de voetbalclub FC Cranendonck alsmede korfbalvereniging de Kraanvogels gebruik van sportpark ”De Braken”. Tennisclub de Braken beschikt over een eigen witte toegangspoort die in het midden van de parkeerplaats aan de hoofdzijde ligt.

Organisatie en clubinformatie

Het bestuur van de tennisclub bestaat uit 7 personen, t.w. een voorzitter, secretaris, penningmeester (Dagelijks bestuur) en de voorzitters van 4 commissies . In deze commissies worden door diverse leden activiteiten voorbereid en uitgevoerd. Verderop kunt u meer lezen over de diverse activiteiten van deze commissies. De communicatie met de leden geschiedt via de website en e-mail. Op het publicatiebord in de opvangruimte hangen ook o.a. intekenlijsten voor deelname aan clubactiviteiten en overige mededelingen. Hebt u echter vragen dan kunt u altijd een van de bestuursleden aanspreken.

Contributie en lidmaatschap

Contributieperiode loopt normaal van januari t/m december. De contributie bedraagt EUR 80,= voor senioren en EUR 40,= voor junioren. Tevens kennen we een winterlidmaatschap (oktober t/m maart) , zomerlidmaatschap (juni t/m september) en gezinsabonnmenten voor senioren met kinderen of jong volwassenen. De ledenadministratie kan u hierover informeren. Seniorenlid wordt men op 1 januari van het jaar waarin men 18 jaar wordt. Zonder tegenbericht wordt uw naam, adres (eventueel e-mailadres) en telefoonnummer opgenomen in de ledenlijst die onder alle leden wordt verspreid. Opzeggen voor 31 december, omdat de incasso voor de bank in de eerste week van januari gemaakt wordt.

Tennispark, paviljoen en kleedaccomodatie

Tennisbanen

T.C. de Braken beschikt over 3 kunstgrasbanen welke ook in de avonduren gebruikt kunnen worden daar ze voorzien zijn van lichtmasten. De tennisbanen zijn het gehele jaar voor de leden toegankelijk. De accommodatie is het hele jaar door toegankelijk indien u beschikt over een sleutel. Deze sleutel is op borg (€ 10) te verkrijgen bij de ledenadministratie en blijft in uw bezit zolang u lid bent van de tennisclub.

Paviljoen en kleedaccommodatie

De tennisclub beschikt over een eigen paviljoen en kleedaccommodatie, hier zijn ook de toiletten en een kleine opvangruimte gevestigd. In de opvangruimte hangt ook de bediening voor de baanverlichting. Het bord voor de baanreservering hangt aan de buitenzijde van ons paviljoen. Het paviljoen is alleen geopend tijdens clubactiviteiten. Hier kunt u tegen betaling diverse hapjes en drankjes verkrijgen. Het paviljoen is telefonisch bereikbaar onder nummer 0495-594030.

Tennissen (in de avonduren/met introducés) en tennislessen

Tennissen

Indien u gaat tennissen dient u zelf voor een racket en tennisballen te zorgen. Het dragen van tenniskleding en sportschoenen (géén grof profiel) op de banen is verplicht. Als u twijfelt over wat u moet aanschaffen informeert u eens bij een van de (bestuurs)leden zij zullen u graag adviseren.

Tennissen in de avonduren

Indien u in de avonduren gebruik maakt van de tennisbanen is het volgende van groot belang: verlaat u als laatste het tennispark dan dient u de baanverlichting uit te doen en de paviljoendeur en de toegangspoort te sluiten. Een uitgebreide instructie hiervan hangt bij de bediening van de baanverlichting in de opvangruimte.

Tennissen met introducés

Een lid van de tennisclub heeft de mogelijkheid om met één niet lid van de club te tennissen. Hiervoor dient het lid echter een introducékaart te kopen bij een van de adressen onder Lid worden. Deze kaart kost € 5 per dag voor volwassenen en € 2,50 per dag voor jeugd en moet 's avonds weer worden teruggebracht. Omdat niet alle nieuwe leden bij iedereen bekend zijn dient u zich bij het halen van een introducékaart (als dat gevraagd wordt) te kunnen legitimeren met uw lidmaatschapskaart.

Tennislessen

Jaarlijks starten we begin april en begin oktober gedurende 10 à 15 weken met tennislessen. Deze lessen die worden gegeven door een gediplomeerd tennisleraar zijn, zeker voor nieuwe leden zowel junioren als senioren, zeer aan te bevelen. U leert hier de basisbeginselen van het tennissen waardoor u nog meer spelplezier zult beleven. De kosten van deze lessen zijn voor eigen rekening. Voor informatie en zich opgeven kan men terecht bij de voorzitter van de technische commissie.

Gebruik van de banen

Als u gebruik wilt maken van de tennisbanen dient u de baan te reserveren door uw (tijdelijke) lidmaatschapskaart op te hangen op het bord in de accommodatie. Drie kwartier voor 2 of 3 personen en 1 uur voor 4 personen. Reserveren kan alleen als men aanwezig is. (U kunt dus b.v. niet ‘s morgens reserveren voor ‘s avonds) Activiteiten van de club hebben te allen tijde voorrang op individuele tennissers.

Speelverbod

Een speelverbod geldt als de banen dusdanig bevroren zijn dat er hierdoor schade kan ontstaan. Dit is in het algemeen als het 's nachts harder vriest dan 8 graden of als de banen door en door bevroren zijn. Bovendien kan er niet gespeeld worden als er sneeuw of een laag rijp op de banen ligt.

Activiteiten van de commissies

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie organiseert diverse activiteiten zoals b.v. het invitatietoernooi waar jeugdleden met vriend of vriendin kunnen tennissen. Regelmatig is er op zondag een instuif voor alle jeugdleden van 10:30 – 12:00 . Het VAMODOZO toernooi waarin jeugdleden met vader en/of moeder een onderlinge vriendschappelijke competitie spelen. Verder nog het tentenkamp met overnachting, Clubkampioenschappen, Voorjaarstoernooi, Vroege vogels toernooi , Sportlink etc. Jeugdleden worden regelmatig hierover geïnformeerd en kunnen voor nadere informatie altijd terecht bij de voorzitter van de jeugdcommissie.

Technische commissie

De technische commissie heeft voornamelijk tot taak de activiteiten te coördineren die te maken hebben met de onderlinge competitie tussen tennisspelers. Ook houdt deze commissie het spelniveau van de clubleden in de gaten en probeert daar waar het mogelijk is hiermee rekening te houden binnen onze activiteiten. Tevens organiseert de technische commissie de tennislessen in het voorjaar, de inschrijving van de districtscompetitie van de KNLTB en de organisatie van de clubkampioenschappen. Verder wordt de ”Cranendonck Wintercompetitie” met diverse tennisverenigingen uit de regio gespeeld en onze eigen interne najaarsmixcompetitie. Voor vragen en/of informatie kun je altijd contact opnemen met de voorzitter van de technisch commissie.

Recreatiecommissie

Deze commissie organiseert de activiteiten waarbij niet de prestatie maar de ontspanning voorop staat! Denk hierbij aan de wekelijks terugkerende instuif op de donderdagochtend, van 8.30 uur tot ca. 11.00 uur, waarbij door middel van loting gedurende een ½ uur met 3 andere spelers /speelsters getennist wordt. Verder organiseert deze commissie o.a. het Voorjaarstoernooi, Thuisblijverstoernooi, Lady’s night, Herrenabend, Snerttoernooi etc. Al deze activiteiten staan op een niveau waarbij goed of minder goed spelen niet of nauwelijks tellen maar waar ontspanning en gezelligheid voorop staan. Vooral nieuwe leden raden wij aan om hier zeker aan mee te doen. Hierdoor leert u andere leden beter kennen en het verhoogt uw spelplezier.

Terreincommissie

De terreincommissie zorgt o.a. voor het onderhoud op en rond de banen en materialen zoals tennisnetten, baanverlichting etc.

Accommodatiecommissie

De accommodatiecommissie zorgt o.a. voor de in- en verkoop t.b.v. het paviljoen en overige zaken die betrekking hebben op het paviljoen en accommodatie zoals o.a. schoonmaken etc.

Sponsors

Yoda ICT Xperi
Budelse Brouwerij To The Point Schoonmaak
Tennis Direct MCDW Fortune coffee