Voorzitter

Jac de Werdt


Secretaris

Bert Berkelmans


Penningmeester

Varenka Meeuwissen


Technische commissie en ledenadministratie

Tino de Werdt


Recreatie commissie

Ties Schellekens


Terrein commissie

Fried Meijer


Jeugd commissie

Vacature


Bar/inkoop en accomodatie

Bert Berkelmans


Sponsors

Yoda ICT Xperi
Budelse Brouwerij To The Point Schoonmaak
Planet of Tennis MCDW Fortune coffee